SCHIFF Restaurant Neu-Ulm
                     Kasernstr. 2, 89231 Neu-Ulm, Tel. 0731 20 600 777, info@schiff-restaurant.de
  • DSCF0568
    DSCF0568
  • DSCF0620
    DSCF0620
  • DSCF0572
    DSCF0572